ในนี้จะรวบรวมวีธีการ Test Shock ข้อดีข้อเสีย ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอระหว่างการทำนะครับ

คลิปปัญหา :
Set
ลูกสูบภายใน(IFP) subtank(piggy bag) ผิด มันมีผลและอาการอย่างนี้นะครับ
แม้แต่ในโช้คที่ไม่มี subtank ก็ต้องมีการ Set Ifp เหมือนกันแต่ต่างกัน โดยจะอยู่ในแกน

Set ลูกสูบภายใน(IFP) subtank(piggy bag) ผิด

 

วิธีเช๊คลมรั่วเบื้องต้นนะคับ ถ้ารู้สึกว่าโช๊คกักลมไม่อยู่
กล่องพลาสติกใสๆกะน้ำช่วยท่านได้

Test Function Shock และอาการ